חדשה

ועדת חיפוש לתפקיד ראש המחלקה לאמנות

(30.11.2010, מאת: לישכה)

בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מודיעה על הקמת ועדת חיפוש לתפקיד

ראש המחלקה לאמנות

החל מתאריך 1 באוקטובר 2011

מועמדים/ות הרואים/ות עצמם/ן מתאימים/ות לתפקיד מוזמנים/ות לשלוח תקציר תולדות חיים, תפישת עולם בנושאי פעילות המחלקה וניהולה, תיק עבודות ותעודות המעידות על השכלה עד לתאריך 10 בינואר 2011 אל: לשכת הנשיא, אקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, הר הצופים, ת"ד 24046 ירושלים 91240.

(יש לציין על המעטפה: תפקיד ראש המחלקה לאמנות).

האקדמיה רשאית לערוך מיון ראשוני של המועמדים/ות, ואינה מתחייבת לזמן את כולם לועדת החיפוש.               

ועדת החיפוש שומרת על זכותה לפנות בעצמה למועמדים פוטנציאליים, ולבחור במועמד שלא השיב למודעה זו.