חדשה

העבר של העתיד: הפוטוריזם האיטלקי והשפעותיו

(31.1.2011, מאת: הית)

לקריאת הגליון החדש            הודעה לעיתונות

לאתר הפרוטוקולים

הפוטוריזם האיטלקי, על תפיסותיו והשפעותיו בתחומי האמנות הפלסטית, ההגות, הקולנוע והמוסיקה, עומד במוקד הגיליון הנוכחי של הפרוטוקולים. גיליון זה מהווה תוצר והרחבה של הדיון שהתפתח בעקבות הכנס העתיד מאחורינו: הפוטוריזם בן מאה! שנערך במחלקה להיסטוריה ותיאוריה ביוני 2009, לציון מאה שנה לפרסום המניפסט הראשון של התנועה הפוטוריסטית האיטלקית.ביקשנו להגיש לקהל הקוראים בארץ תמונת מצב עדכנית ומקורית אודות אחת מתנועות האוונגרד הראשונות והחשובות ביותר של המאה העשרים. לשם כך אספנו מאמרים של מיטב החוקרים בארץ ובעולם הבוחנים שלושה היבטים עיקרים של הפוטוריזם: תרומתה של התנועה ליצירה האמנותית באיטליה של תחילת המאה העשרים; התפשטות הפוטוריזם מחוץ לגבולות איטליה; והשפעתו על זרמים אמנותיים מאוחרים יותר.
 
מאמרים
משה אלחנתי                טיסתו של פאוסט על גלימתו של השטן (עברית)
סלווטורה צ'ינגרי            אירציונליות ופוליטיקה במחשבתו של מרינטי ובתנועת האוונגרד
ומרקו די-קוסימו                        הפוטוריסטית (איטלקית)
פיל וגליה קולקטיב         במפגש צלעות השולחן ישנה יותר אמת מבכל משרג השרירים:
                                    פוטוריזם כביקורת אנטי-הומניסטית (אנגלית)
אשר סלה                      יחסים מסוכנים: קולנוע ופוטוריזם (עברית ואיטלקית)
יעל כדורי                      מוזיקה ופוטוריזם: על מה שבֵּין (עברית)
איגור ארונוב                 פוטוריזם: המפגש בין מזרח ומערב (עברית)
אביב לבנת                   סכין בבטן: על פוטוריזם בזירה הפולנית-יהודית (עברית)
מיקלה דנטיני                סוסים ואוכלי עשב אחרים: עקבות מודרניסטיים )וזהויות חלוקות(
                                    באמנות איטלקית עכשווית 1969-2010 (אנגלית)
מסות
מלניה גזוטי                   ספרים וגרפיקה בזמן הפוטוריזם (אנגלית ואיטלקית)
סרג'יו ביאנקונצ'יני         ביתו של באלה ובנייתו הפוטוריסטית של היקום איטלקית (איטלקית)
אמיתי מנדלסון              אפרת נתן: פסל הנפת החרמש, 2002 (עברית)