חדשה

פרס ע"ש ספי רודב

(02.1.2008, מאת: המחלקה לארכיטקטורה)

המחלקה לארכיטקטורה מברכת את איציק סמון, נעמי פרץ-דוידי ומיכל רייך על זכייתם בפרס רודב לשנה"ל תשס"ז. הפרס מוענק לשני פרוייקטי גמר אשר  הצטינו בעיצוב, עריכה והגשה ראויה.