חדשה

האקדמיה בצלאל אבלה על פטירתו של פרופ' מיכאל הרסגור

(10.2.2011, מאת: קשצ)

 

ההנהלה והסגל האקדמי של בצלאל
אבלים על מותו של
פרופ' מיכאל הרסגור ז"ל
אשר כיהן כראש היחידה ללימודים עיוניים בשנים 91-92
ושולחים תנחומים למשפחה.