הרשמה וקבלה*השתתפות בקורסים אינה מבטיחה קבלה ללימודים

הרשמה וקבלה

הרשמה וקבלה

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ה לתכניות התואר הראשון והשני הסתיימה.

הרשמה לשנת הלימודים תשע"ו

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ו לתכניות התואר הראשון תחל ב 1 בינואר ותסתיים ב 19 במרץ 2015.
מועדי ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ו לתכניות התואר השני יתפרסמו בהמשך.
 
המידע באתר יתעדכן בסמוך לפתיחת ההרשמה.

למעבר לאתר הידיעון ולהרשמה 

ימי יעוץ

במהלך תקופת ההרשמה  יתקיימו ימי יעוץ בתכניות השונות. בימים אלו תוכלו להתרשם מתכניות הלימודים, לשוחח עם הסטודנטים, ללמוד על תהליך בחינות הכניסה, להתייעץ עם סגל ההוראה הבכיר ולקבל הסברים בנושאים מנהליים. הייעוץ אינו בודק את כישורי המועמד.

התאריכים ופירוט לגבי הליך ההרשמה מופיעים תחת פרקי התכניות השונות באתר הידיעון.