מדיניות ותיאוריה של אמנויות MA

מדיניות ותיאוריה של אמנויות MA

* הענקת התואר מתנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

בנוסף למידע המפורט בעמוד זה בדבר תהליך הקבלה למחלקה, יש לקרוא בעיון על תהליך ההרשמה המופיע באתר ההרשמה

הצגת מועמדות לתכנית
על כל מועמד/ת הנרשם/מת לתוכנית התואר השני להגיש עד למועד סיום ההרשמה ערכת הרשמה כולל הגשת הצהרת כוונות; ובמקרה של התנסות באוצרות או בכתיבה של ביקורת גם תיק עבודות. רשאים/יות להציג מועמדות בעלי/ות תעודת בוגר באמנות B.F.A, בארכיטקטורה B.Arch, בעיצוב B.Des ואף בעלי/ות תואר בוגר/ת אוניברסיטה.

מועמד/ת שאינו/ה בעל/ת תואר ראשון בתחום האמנויות או הארכיטקטורה, ת/יידרש לעמוד בקורסי השלמה במסגרת שנת השלמה. בכל מקרה תיבחן לגופה תכנית הקורסים שנלמדה עלֿ ידי הסטודנט/ת. קורסי השלמה מתקיימים לרוב בימי ראשון, ניתנת האפשרות לפצל את לימודי שנה א' בהתאם להיקף ההשלמות. על המועמד/ת להציג גיליון ציונים מקורי. המועמד/ת בעל/. תואר בוגר ת/ידרש להציג ציון ממוצע של 85 לפחות (הכולל פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית) מלימודי התואר הראשון.

להלן היקף והרכב תוכנית ההשלמות המלאה:

מבוא לתרבות המערב, 2 נ"ז
תולדות האמנות, 2 נ"ז  
אמנות מודרנית, 2 נ"ז
סמינר בתחומי, אמנות, פרשנות, הערכה וביקורת, 4 נ"ז
אסתטיקה, 1 נ"ז
פרוסמינר מתודולוגי, 2 נ"ז

הערה: ייתכנו שינויים בהיקף ובהרכב תוכנית ההשלמות.

תהליך קבלה

ראיון קבלה
ראיונות הקבלה יתקיימו ב 16.07.14על פי זימון אישי.
עם סיום ההרשמה יישלח אל המועמד/ת זימון לראיון קבלה באמצעות המייל האישי.
הזימון לא בא להחליף את אחריות המועמד/ת לברר את מועדי ראיונות הקבלה ואת מיקומם.

יום ייעוץ
יום פתוח למתעניינים ולמתעניינות בתוכנית התואר השני במדיניות ותאוריה של האמנויות יתקיים בהנסן, רחוב גדליהו אלון 14, ירושלים ביום שני, 12 למאי 2014 בשעה 17:00