קורסי קיץ מותאמים

 
מרכז התמיכה והמחלקה לתרבות חזותית וחומרית מקיימים קורסים מותאמים בקיץ שלפני תחילת הלימודים לסטודנטים לקויי למידה, מי שעברית אינה שפת אמו (עולים חדשים, דוברי ערבית), ובעלי צרכים מיוחדים.
בקיץ שלפני שנת הלימודים תשפ"א יתקיימו הקורסים הבאים:

מבוא לתרבות חזותית - ד"ר דרור פימנטל  + מושגי יסוד בתרבות - ד"ר שיר אלוני יערי
בתאריכים: 1/9 עד ה 21/9 בין השעות 9:30-13:00

אוריינות אקדמית: מרעיון לטקסט – ד"ר יורם חזן
בתאריכים : 6/8,10/8,12/8,17/8,19/8,24/8 בין השעות: 09:30-13:30
 

להיות פלסטיני בישראל: אבולוציה של זהות – ד"ר מנאר מח'ול (הקורס מתקיים בשפה הערבית)
בתאריכים : 6/8,10/8,12/8,17/8,19/8,24/8,26/8 בין השעות: 14:00-17:00

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה לתרבות חזותית וחומרית טל' 02-5893315/6