עדכון פרטים אישיים

יש למלא את הטופס שלהלן על מנת לעדכן את פרטיך האישיים :

ניתן לעדכן את הפרטים הבאים

  • כתובת למשלוח דברי דואר
  • מספרי טלפון (סלולרי וקווי)
  • כתובת דואר אלקטרוני

לא ניתן לשנות שם משפחה או שם פרטי באמצעות הטופס. יש לפנות למרכז פניות סטודנטים עם תעודת הזהות ולעדכן באופן אישי !@, להזכיר להם להודיע גם למורן על מנת שיתעדכן באתר.

 

כתובת מגורים חדשה
לא ניתן להחליף כתובת מייל ללא ציון הכתובת שיש לבטל