לסטודנטים > מחסן ציוד מרכזי

מחסן ציוד מרכזי

מחסן הציוד המרכזי של בצלאל בהר הצופים משאיל ציוד לכלל הסטודנטים בבצלאל. הציוד כולל כחמשת אלפים פריטים הקשורים לתחומי הלימודים באקדמיה כגון מכשירי וידאו DVD, מקרנים, אביזרי צילום וכיו"ב.

שאילת ציוד מתאפשרת רק עם הצגת כרטיס סטודנט אישי ומעודכן לשנת הלימודים הנוכחית ובהתאם לנהלים כמפורט להלן. המאחרים בהחזרת הציוד יחויבו בקנס כספי.

הדרכה
בתחילת שנת הלימודים תשע"ט יקבלו הסטודנטים משנה א' הדרכה להכרת המחסן ונהליו. מועדי ההדרכה יפורסמו במחלקות באמצעות הדואר האלקטרוני. ההשתתפות בהדרכה היא חובה ותנאי להשאלת ציוד.
 

שעות פתיחה
ימים א'-ה': 08:00 – 20:00 כפוף לשינויים - הודעות על שינויים יישלחו במייל.
טלפון לבירורים: 02-5893236

נוהל השאלת ציוד מהמחסן המרכזי (נוהל זה צפוי להשתנות עם כניסת מערכת מחשוב חדשה – הודעה על כך תתפרסם בנפרד). הנוהל נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.  

1. השאלת ציוד תתבצע רק עם כרטיס הסטודנט האישי של השואל, התקף לשנת הלימודים הנוכחית (במידה ויש בעיה יש לפנות למרכז הפניות לסטודנט).
2. סטודנטים בשנה א' יוכלו לשאול ציוד רק לאחר קבלת הדרכה.
3. ניתן להזמין ציוד לסוף השבוע החל מיום שלישי, דרך אתר האינטרנט של בצלאל בכתובת: www.bezalel.ac.il. הזמנות לשאר ימות השבוע יתקבלו יום מראש, החל מהשעה 10:00.
4. לקיחת ציוד לסוף השבוע, תתבצע ביום ה' לפי השעה המפורסמת באתר (לבקשות מיוחדות יש לפנות למחסן לקבלת טופס לבקשות מיוחדות).
5. עדיפות למתן ציוד יעודי בלבד ניתנת לסטודנטים משנה ד' ותואר שני.
6. אם נעשתה הזמנה אך אין צורך בציוד, יש לבטל את ההזמנה עד שעה לפני לקיחתו, לטובת סטודנטים אחרים הזקוקים לו. הציוד נשמר עד שעה לאחר זמן ההזמנה, לאחר מכן ההזמנה בטלה.
7. חובה לבדוק את תקינות הציוד בזמן ההשאלה. האחריות היא על השואל בלבד.
8. חובה להחזיר את הציוד שמיש, תקין, מאורגן ומסודר. האחריות על הציוד (שמירתו, השימוש בו, החזרתו בזמן, תקינותו, שלמותו וכו') מוטלת על הסטודנט החתום, ועליו בלבד.
9. בהחזרת ציוד הכולל בתוכו סוללה הניתנת להטענה, על הסטודנט לדאוג שהסוללה תוחזר למחרת למחסן טעונה.
10. ניתן לשוב ולשאול פריט מסוים עד שלוש פעמים בשבוע, או לחילופין, לשלושה ימים (שני לילות) ברציפות, באישור מיוחד.
11. יש להחזיר את כל הציוד למחרת, עד השעה 10:00. אם שעת ההחזרה אינה נוחה יש למלא טופס לבקשה מיוחדת ולמסורו למחסנאי בזמן השאלת הציוד. איחור בהחזרת הציוד יגרור קנס בסך 2 ₪ לפריט לכל יום איחור.
במידה והציוד הנלקח הוא ציוד יעודי (סטודיו: פלאשים, מצלמות פורמט בינוני, מצלמות 4/5 וכל האביזרים הנלווים אליהם) יש להחזיר עד השעה 09:00. כל איחור בהחזרת הציוד היעודי יגרור קנס בסך 35 ₪ לפריט לכל יום איחור ולא יעלה על 150 ₪.
12. בעת החזרת הציוד – יש לחכות ליד הציוד עד גמר הזיכוי על כל הפריטים. באחריות הסטודנט לבדוק ולוודא שכל הציוד הרשום על שמו הוחזר וכי הסטודנט זוכה על כל הציוד.
13. סטודנט שהחזיר ציוד שאינו תקין (לקוי, שבור ו/או פגום) חייב להודיע על כך למחסנאי. במידה והסטודנט לא הודיע על כך למחסנאים בעת החזרת הציוד – תחסם בפניו האפשרות לשאול ציוד, עד שיתוקן הציוד ועלות הנזק כמפורט בסעיפים 15 ו-16 להלן תשולם ע"י הסטודנט.
14. סטודנט אשר יחזיר ציוד שאינו תקין וידווח למחסנאי בעת החזרתו, לא יחסם עד שבוע לאחר שהמחסן יודיע לו את מחיר הנזק והתיקון.
15. סטודנט יחויב בתשלום במלוא עלות התיקון של ציוד שניזוק בזמן בו היה הציוד ברשותו. יש אפשרות לגשת לוועדת קנסות.
16. במקרה של אובדן ציוד או גרימת נזק שאינו בר תיקון, ישלם הסטודנט את מחיר עלות הציוד. במקרה בו לא יימצא ציוד זהה, יירכש ציוד חלופי, דומה ככל האפשר.
17. מחשבים ניידים ומקרנים יושאלו רק למרצים לצורך העברת שיעור.
18. סגל המרצים והסגל המנהלי אשר לוקחים ציוד עבור שיעורים יקבלו עדיפות ראשונה במידה וקיים תור במחסן.
19. כל סטודנט יכול להיעזר במחשב, הנמצא מחוץ למחסן, על מנת לבדוק איזה ציוד רשום על שמו.

נוהל הזמנת ציוד לסוף שבוע דרך האינטרנט

הזמנות לסוף השבוע יתבצעו דרך אתר האינטרנט של בצלאל בלבד.  דף ההזמנות באתר יפתח בכל יום ג', השעה תפורסם בהמשך.
הכניסה למערכת תתבצע עם אותם שם וסיסמה שקיבלתם והמשמשים לכניסה למסוף הסטודנטים.

בשלב הראשוני :
תינתן עדיפות לסטודנטים בשנה ד' ומעלה ותואר שני. סטודנטים אלה יוכלו לבצע הזמנתם החל מהשעה 13:00 ועד השעה 15:00 (שעות סופיות יפורסמו עם פתיחת שנה"ל) .
רצוי להדפיס ולהצטייד באישור על מנת להקטין זמן המתנה ביום לקיחת הציוד (יום ה').
 
בשלב השני :
החל מהשעה 17:00 ואילך, סטודנטים מכל השנים יוכלו להזמין ציוד באמצעות האתר עד לגמר הציוד.
על הסטודנט להיכנס לאתר ביום ההזמנה, לאחר השעה 19:00, על מנת לבדוק כי ההזמנה אושרה. (שעות סופיות יפורסמו עם פתיחת שנה"ל) .
רצוי להדפיס את האישור הסופי על מנת להראותו במקרה של אי בהירות.
 
 
ועדת שיפוי נזקים וקנסות:
ועדת שיפוי נזקים וקנסות עוסקת בערעורים בנושא: קנס חניה, איחור או אי החזרת ספרים לספריה, קנס איחור בהחזרת ציוד למחסן מרכזי ונזק לציוד המושאל מהאקדמיה וקנסות נוספים. נוהל הגשת הערעור מפורסם באתר בצלאל.
הרכב הועדה: מנהל סדנאות, בטיחות וביטחון, דקנית הסטודנטים, מנהל מחסנים ונציג סטודנטים. במידת הצורך, תתכנס ועדה רחבה יותר הכוללת בנוסף את סמנכ"ל, כספים ומנהל וחשב האקדמיה.