המחלקה לאמנות
قسم الفنون الجميلة
Department of Fine Arts

ע"ש בלאנש ורומי שפירו
תוצאות 1 - 20 מתוך 140
מ
עד
מ
עד
הקורס יעסוק באמנות הווידאו. ההוראה תשלב בין העיוני והמעשי ותכלול הרצאות על עבודות של אמנים, צפייה בסרטים וצילומים, וחשיפה למושג דרמה יוצרת. מטרת הקורס היא לעודד את הסטודנטים לעסוק…
יום רביעי
14:00-17:00
מרצה‎: ראידה אדון
סמסטר ב
מבוא רעיוני ומעשי לעולם הצליל, המותאם לאמנים ומעצבים שאינם מוסיקאים. הקורס יתמקד בפיתוח ההאזנה, פיתוח תהליכי יצירה באודיו, היכרות עם תפישות אסתטיות, זרמים וגישות בסאונד ובמוסיקת…
יום חמישי
14:00-17:00
מרצה‎: אהד פישוף
סמסטר א
הקורס יתמקד באמנות עכשווית מזרח תיכונית: נדון ביצירות אמנים ואמניות מהמזרח התיכון - ביחסם למקום, לזהות, לדת ולפוליטיקה. במסגרת הקורס יוצגו עבודות וסביבן ייערכו דיונים בין…
יום רביעי
10:00-13:00
מרצה‎: ראידה סעאדה
סמסטר א
הקורס יתמקד באמנות עכשווית מזרח תיכונית: נדון ביצירות אמנים ואמניות מהמזרח התיכון - ביחסם למקום, לזהות, לדת ולפוליטיקה. במסגרת הקורס יוצגו עבודות וסביבן ייערכו דיונים בין…
יום רביעי
10:00-13:00
מרצה‎: ראידה סעאדה
סמסטר ב
אמנות הביצוע - היחסים שלנו עם גופנו רדופי בושה. כשאנו משתמשים בגופנו כאביזר באמנות המיצג הבושה האישית נעלמת. על ידי הפיכת הגוף לכלי, לעזר/תומך, או אפילו למקור חיים, הגוף גואל את…
יום חמישי
10:00-13:00
מרצה‎: חיה רוקין ברקמן
סמסטר ב
קורס משלב עשייה חברתית. בשלושים השנים האחרונות חל מפנה מהותי בשדה האמנות, ותחת חסותו הופנה זרקור אל תפקידה החברתי והקהילתי של האמנות. שינויים אלה מעידים על הצורך של אמנים ומוסדות…
יום רביעי
14:00-17:00
מרצה‎: הילה כהן שניידרמן
סמסטר א
שדות - הנתק הזמני בין אמנים לבין מוסדות האמנות, שנגרם בצל סדרת המשברים העולמיים, מעלה שאלות רבות ביחס למובן מאליו, שהתרגלנו אליו כשדה הפעולה שלנו. האמנות העכשווית כקטגוריה, מנהלת…
יום חמישי
10:00-13:00
מרצה‎: ליאור ווטרמן
סמסטר א
מטרת הקורס הנה לחוות ולהתנסות באופן פרקטי בתחומי ההדפס שאינם מסורתיים. תחומים המשיקים לטכניקות יצירה במרחבים ״הריקים והנטושים״ שבין פרקטיקות הציור על מרכיביו הרבים ועולם ההדפס…
יום חמישי
14:00-17:00
מרצה‎: צבי טולקובסקי
סמסטר א
קורס מבוא להדפס המתמקד בטכניקות ההדפס הבסיסיות של דפוס שקע, דפוס בלט והדפס רשת. מטרת הקורס ליצור היכרות עם עולם ההדפס: אופני העבודה בטכניקות ההדפס השונות, המאפיינים שלהם והמגבלות…
יום שני
10:00-13:00
מרצה‎: אברהם קריצמן
סמסטר ב
קורס מבוא להדפס המתמקד בטכניקות ההדפס הבסיסיות של דפוס שקע, דפוס בלט והדפס רשת. מטרת הקורס ליצור היכרות עם עולם ההדפס: אופני העבודה בטכניקות ההדפס השונות, המאפיינים שלהם והמגבלות…
יום שלישי
14:00-17:00
מרצה‎: מאשה זוסמן
סמסטר ב
קורס מבוא להדפס המתמקד בטכניקות ההדפס הבסיסיות של דפוס שקע, דפוס בלט והדפס רשת. מטרת הקורס ליצור היכרות עם עולם ההדפס: אופני העבודה בטכניקות ההדפס השונות, המאפיינים שלהם והמגבלות…
יום שלישי
16:00-19:00
מרצה‎: אברהם קריצמן
סמסטר ב
בסמסטר א' תתקיים הדרכה על הציוד וכלי העבודה בסדנת הפיסול בהדרכת גיא מרקוביץ - ממונה הסדנה.
יום שני
9:00-10:00
מרצה‎: גיא שגיא מרקוביץ
סמסטר א
בסמסטר א' תתקיים הדרכה על הציוד וכלי העבודה בסדנת הפיסול בהדרכת גיא מרקוביץ - ממונה הסדנה.
יום שלישי
9:00-10:00
מרצה‎: גיא שגיא מרקוביץ
סמסטר א
בסמסטר א' תתקיים הדרכה על הציוד וכלי העבודה בסדנת הפיסול בהדרכת גיא מרקוביץ - ממונה הסדנה.
יום רביעי
9:00-10:00
מרצה‎: גיא שגיא מרקוביץ
סמסטר א
מהו הריאליסטי? השימוש השגור בהקשר האמנותי מקשר את הריאליסטי לחיקוי והדהוד חזותי (מוזיאון תל אביב, למשל, מעניק מידיי שנה פרס לציור ריאליסטי, ומן הסתם זו כוונתו). ואולם הניסיון לגעת…
יום רביעי
17:00-20:00
מרצה‎: רועי רוזן
סמסטר א
מבוא לאמנות הווידאו. נצפה במקורות היסטוריים הקשורים לווידאו-ארט אשר לקוחים משדות האמנות והקולנוע המוקדם והניסיוני ונראה דוגמאות מראשית הווידאו בתחילת שנות השבעים. נעסוק בשאלת זהות…
יום שני
14:00-18:00
מרצה‎: מנחם רוט
סמסטר א
מבוא לאמנות הווידאו. נצפה במקורות היסטוריים הקשורים לווידאו-ארט אשר לקוחים משדות האמנות והקולנוע המוקדם והניסיוני ונראה דוגמאות מראשית הווידאו בתחילת שנות השבעים. נעסוק בשאלת זהות…
יום רביעי
9:00-13:00
מרצה‎: ד"ר מירי סגל
סמסטר א
מבוא לאמנות הווידאו. נצפה במקורות היסטוריים הקשורים לווידאו-ארט אשר לקוחים משדות האמנות והקולנוע המוקדם והניסיוני ונראה דוגמאות מראשית הווידאו בתחילת שנות השבעים. נעסוק בשאלת זהות…
יום רביעי
9:00-13:00
מרצה‎: אלהם רוקני
סמסטר א
מבוא לאמנות הווידאו. נצפה במקורות היסטוריים הקשורים לווידאו-ארט אשר לקוחים משדות האמנות והקולנוע המוקדם והניסיוני ונראה דוגמאות מראשית הווידאו בתחילת שנות השבעים. נעסוק בשאלת זהות…
יום שני
14:00-18:00
מרצה‎: מנחם רוט
סמסטר ב
מבוא לאמנות הווידאו. נצפה במקורות היסטוריים הקשורים לווידאו-ארט אשר לקוחים משדות האמנות והקולנוע המוקדם והניסיוני ונראה דוגמאות מראשית הווידאו בתחילת שנות השבעים. נעסוק בשאלת זהות…
יום רביעי
9:00-13:00
מרצה‎: ד"ר מירי סגל
סמסטר ב

מה קורה במחלקה