Shoe course - the next step | Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem

Shoe course - the next step

Code
30174
Total Hours
0
Credits
4
Semester A
Course Day
Thursday
Time 14:00 - 18:00

Shoe course - the next step בקורס זה נבסס את השליטה בתהליך הבניית נעל (מדגם סירה - PUMP \ DECOLTE) בעבודת יד מסורתית מוקפדת על כל שלביה. התהליך הלימודי יתחיל בגיבוש מכלול עיצוב הנעל תוך שימת דגש על הפרטים והביצוע אשר הופכים נעל למוצר " Pumped Up" : מוצר שבו מתקיים סנכרון בין הקווים, הסילואט והנפחים. הקורס הינו קורס טכני שבמסגרתו נעמיק ונרחיב את ההיכרות והשליטה במיומנויות ובמכונות הייעודיות. נלמד כיצד לפתח עצמאית את גזרות העבודה (גזרת בסיס – CAMICIA וגזרת נעל סירה PUMP \ DECOLTE) ואת עקב הנעל. בקורס זה יתקיים שיתוף פעולה עם קורס תוכנת תלת ממד בהנחיית אורי יקותיאל, שבמהלכו, הסטודנטים יפתחו ויבצעו את עקב הנעל באופן המשרת את עיצוב הנעל. העבודה המשותפת בין הקורסים, תמחיש את החיבור בין תכנון ופיתוח דיגיטלי והדפסת תלת ממד לבין מורשת עבודת היד.