תמונה
Dor Guez, Samira, inkjet printing on paper, 112 by 145 cm

Dor Guez, Samira, inkjet printing on paper, 112 by 145 cm