תמונה
La Solitude. Nir Evron, 2016

La Solitude. Nir Evron, 2016