תמונה
'מים רעים', דניאל חנוך, 2020 צילום:דור קדמי

'מים רעים', דניאל חנוך, 2020
צילום: דור קדמי