תמונה
'יחידה', שיר לוסקי, 2020 צילום: דור קדמי

'יחידה', שיר לוסקי, 2020
צילום: דור קדמי