תמונה
'אני אגיד לך מה קרה', מוחמד ג'נאם, 2020

'אני אגיד לך מה קרה', מוחמד ג'נאם, 2020