תמונה
'ואציע שאול', דוד רוסו, 2020

'ואציע שאול', דוד רוסו, 2020