תמונה
'קרונוס',  אשחר חנוך קלינגבייל, 2020 צילום: דור קדמי

'קרונוס', אשחר חנוך קלינגבייל, 2020
צילום: דור קדמי