תמונה
'בשורת המקהלה', מיצב, מעין שחר, 2020

'בשורת המקהלה', מיצב, מעין שחר, 2020