תמונה
'דבר שאינו נעלם', מרח זועבי, 2020

'דבר שאינו נעלם', מרח זועבי, 2020