תמונה
'קרית ספר 1', מיצב צילום בטכניקה מעורבת ומיצב וסאונד, עידית קופסקי, 2020

'קרית ספר 1', מיצב צילום בטכניקה מעורבת ומיצב וסאונד, עידית קופסקי, 2020