תמונה
'אדים אחרונים', רננה אלדור, 2020

'אדים אחרונים', רננה אלדור, 2020