תמונה
'פטיש', שרון אזגי, 2020

'פטיש', שרון אזגי, 2020