תמונה
'ניצחון השמש העולה', דניאלה מרוז, 2019

'ניצחון השמש העולה', דניאלה מרוז, 2019