תמונה
'המסדרון', בן אדמון ודגנית אסתר, 2019

'המסדרון', בן אדמון ודגנית אסתר, 2019