תמונה
אורובורוס, הצבת סאונד - סייט ספסיפיק, ליאור תמים, 2019

אורובורוס, הצבת סאונד - סייט ספסיפיק, ליאור תמים, 2019