תמונה
'חמש נקודה שבע רגליים', מיכל טמיר, 2019

'חמש נקודה שבע רגליים', מיכל טמיר, 2019