תמונה
'הדבר היחיד שאני זוכר זה את הים', מתי אלמלח, 2019

'הדבר היחיד שאני זוכר זה את הים', מתי אלמלח, 2019