תמונה
'You Are Safe', נוי חיימוביץ', 2019

'You Are Safe', נוי חיימוביץ', 2019