תמונה
יעלי פרק ראשון', רעות קרן, 2019

'יעלי פרק ראשון', רעות קרן, 2019