תמונה
יעלי פרק ראשון', רעות קרן, 2019

יעלי פרק ראשון', רעות קרן, 2019