תמונה
‬'הזירה - בית לתיאטרון עכשווי', דנה גז ונעמי גייגר  מיתוג ושפה גרפית, 2018-2019

‬'הזירה - בית לתיאטרון עכשווי', דנה גז ונעמי גייגר  מיתוג ושפה גרפית, 2018-2019