תמונה
'אחות אחות',  קטלוג פסטיבל מנופים, דר לאור, 2019

'אחות אחות',  קטלוג פסטיבל מנופים, דר לאור, 2019