תמונה
'Mikyuntitled', שלי רייך, 2018

'Mikyuntitled', שלי רייך, 2018