תמונה
'טילון', גיא ניסנהויז, 2016

'טילון', גיא ניסנהויז, 2016