תמונה
'הסטודיו - הסטודיו-בית של אוזנפנט, לה קורבוזיה, פריז, 1922', דוריאן גוטליב, 2016

'הסטודיו - הסטודיו-בית של אוזנפנט, לה קורבוזיה, פריז, 1922', דוריאן גוטליב, 2016