תמונה
'למרות שבמקור זה לא שייך לאף אחד', טל אליעזר רוזן, 2016

'למרות שבמקור זה לא שייך לאף אחד', טל אליעזר רוזן, 2016