תמונה
'קיר #1 חוסר עניין לציבור', מיכל טוביאס, 2016

'קיר #1 חוסר עניין לציבור', מיכל טוביאס, 2016