תמונה
'Constant Craving', מיקה חזן בלום, 2016

'Constant Craving', מיקה חזן בלום, 2016