תמונה
פריים מתוך סרטה של רננה אלדור - מכונית במוסך