נהלי הזמנת ציוד מחוות המחשבים לתערוכות ופרוייקטי גמר בלבד

בקומה 9 ישנה האפשרות להשאיל ציוד לתערוכות מחלקתיות ופרויקטי גמר בלבד (מחשבים, מקלדות, עכברים וכו׳).
יש לעקוב אחר הנהלים הבאים:

 • הזמנת ציוד מתבצעת שבוע לפני המועד הרצוי. לא תתאפשר השאלת ציוד מחשוב באותו יום!
 • בעת ההשאלה יש לבדוק כי הציוד נמצא תקין ושלם.
 • על הסטודנט להחזיר את הציוד תקין חיצונית ופנימית כמו שקיבל אותו.
 • על הסטודנט למחוק כל שארית של עבודתו מהמחשב ולהחזירו למצב בו קיבל אותו.
 • העכבר והמקלדת יוחזרו נקיים ותקינים.
 • לפני החזרת מסך יש לנקות אותו בחומר מתאים לניקוי מסכים (קומה 9).
  מסך מלוכלך לא יתקבל.
 • כבלים נלווים יהיו מגולגלים בסקוץ' הנלווה.
 • במידה ויגרם נזק מכל סיבה שהיא לציוד שהושאל
  ייתכן כי הפיקדון שניתן בעבור הציוד יפדה, לפי שיקול האקדמיה.
 • באחריות הסטודנט לדאוג לאבטחת הציוד מול צוות ההתקנות.
 • מילוי הטופס עובר לבדיקה ולא מחייב כי הציוד יהיה זמין עבור סטודנט. נעשה כל מאמץ שכן.
 • על אחריות הסטודנט להחזיר את הציוד לקומה 9, חדר 918 ולקבל אישור החזרה.

לטופס בקשה להשאלת ציוד