נקודת מפגש

קוד
12709
שעות אקדמיות
30
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 9:00 - 10:00

המפגש בין מרצה מנוסה לבין סטודנט לאמנות הינו פורמט פדגוגי היסטורי על פיו אמן בכיר מלמד אמן צעיר. ההנחייה האישית מאפשרת תנאים לדו-שיח והתייחסות מעמיקה לעבודת הסטודנט.ית התורמת לגיבושה של זהות אמנותית מובחנת וייחודית. לאורך השנה האקדמית יושם דגש על חיזוק המרכיבים המקוריים ופיתוח ההיבט האישי ביצירה. נקיים קריאה מעמיקה של עבודת הסטודנט.ית במטרה לזהות מהלכים מרכזיים שיכולים למקם את העבודות בקונטקסט עשיר בשדה האמנות המקומי והבינלאומי כאחד. במהלך הסמסטר השני נעסוק באופן פרטני בתנאי תצוגה והצבה ובצעדים הראשונים בשדה האמנות לאחר לימודי התואר הראשון.