עיצוב מגדר

קוד
1700713
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

בזום. לאורך ההיסטוריה של העיצוב, מעצבים לקחו חלק פעיל במגדור "נשיות" ו"גבריות". גם כיום, הגישה הבינארית למגדור העיצוב מתקיימת, לצד גישות אחרות, שמתייחסות לריבוי המגדרים על ידי הבלטת השונות או העלמתה. נביט על העבר, ההווה והעתיד של מגדור העיצוב: נראה כיצד השתנו תפקידיהם של חומרים, צבעים וצורות במגדור העיצוב לאורך ההיסטוריה - בעיצוב מוצר, בתקשורת חזותית, בעיצוב אופנה, בעיצוב שירות ועוד; נבחן את ההשפעה של התרבות הדיגיטלית על הפלורליזם המגדרי ואת הגישות השונות לעיצוב ומגדר כיום - עיצוב אינקלוסיבי, עיצוב ניטרלי וא-מגדרי, עיצוב אקסקלוסיבי, עיצוב פלורליסטי ועוד; נראה כיצד מגדור העיצוב משורג בפוליטיקה ובכלכלה ונחקור את תפקידו של הגל הרביעי של הפמיניזם בחשיבה מחדש על עיצוב ומגדר. הקורס ישלב בין מחקר תיאורטי לעשייה עיצובית: הסטודנטים יתבקשו לנסח בכתב עמדה אישית כלפי מגדור העיצוב ולעצב אובייקט המתאים לעמדתם.