ארגז כלים לעיצוב

קוד
1230006
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:15 - 17:15

הקורס נוגע ביסודות העיצוב התעשייתי ומציג בסיס מעשי ועיוני ליתרונות ולחסרונות של יצור המוני; טכנולוגיות, כלים ועזרי תכנון. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו בשיטות יצור שונות ויבקרו אצל בעלי מלאכה העוסקים ביצור.