היסטוריות ותיאוריות של העיצוב

קוד
1230005
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 12:30 - 14:00

מטרת הקורס היא לפתח את הידע של הסטודנט על ההיסטוריות ותיאוריות השונות הקיימות כיום בשדה העיצוב. בקורס יסקרו התקופות השונות המאפיינות את העיצוב מאז המהפכה התעשייתית - התקופה הפרה-מודרנית, המודרנית, הפוסט-מודרנית והעכשווית. בכל תקופה כזו יוצגו מקרי מבחן בהיסטוריה של העיצוב התעשייתי, העיצוב הגראפי, עיצוב האופנה והארכיטקטורה בכדי לראות את הקשרים בין שדות העיצוב השונים. בנוסף, מוצרי העיצוב השונים יוצגו לצד ובהקשר של המהפכות החברתיות-כלכליות שלאורן יתפתחו. בעזרת מקרי מבחן אלה יסקור הקורס את משמעותם של הערכים החברתיים השונים החבויים בתוך הסגנונות השונים במעבר מתקופה לתקופה ומהקשר להקשר. מקרי המבחן ילמדו עם דגש על שפת העיצוב העכשווית העושה שימוש אינטר-דיסציפלינארי בסגנונות ההיסטוריים. לאחר הסקירה ההיסטורית יעבור הקורס לסקירה של תיאוריות שונות שהתפתחו בשנים האחרונות בשדה העיצוב ומקדמות אותו למחשבה תיאורטית חדשה. כך למשל נעסוק במשמעותו החברתית של המונח "סגנון" כאשר את בחינת הסגנונות השונים תלווה השאלה - "מדוע הדברים נראים כפי שהם נראים"? השילוב בין הבנה תיאורטית זו להיכרות היסטורית עם הסגנונות השונים (סגנון הארט-דקו לעומת הסגנון הפוסט-מודרני) יציגות את משמעותו החברתית של העיצוב ואת הממד הפונקציונאלי של האסתטיקה. בהמשך נסקור בקורס תיאוריות שונות אשר מציגות את הקשר בין עיצוב לשדות תיאורטיים שונים: כלכלה ותרבות הצריכה, גלובליזציה, הקשר ההדוק בין עיצוב ואמנות לאורך השנים, עיצוב דיגיטלי, ביו-דיזיין ועיצוב חברתי.