יוצרים חוקרים יוצרים

קוד
9306692
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:30 - 14:00

הזדמנות ליוצרות ויוצרים מכל תחומי היצירה לעצור, לחקור, ואז לחזור ליצור - אבל עם מטען אינטלקטואלי שאולי ייתן תנופה חדשה לפעולת היצירה.

בקורס השנה נעסוק במושג "ביקורת" ובמעשה הביקורתי. נתמקד בביקורת בתחומי האמנות והעיצוב, נאפיין סוגים שונים ושכבות שונות של ביקורת ונתבונן בתופעה של "ביקורת עבודות" בשיעורי סטודיו. נעשה את כל זה באמצעות קריאה מעמיקה - וביקורתית - במאמרים שעוסקים בסוגיות האלה, והדיון יתנהל בקריאה קבוצתית ובמחשבה משותפת. בחלקו האחרון של הקורס נעזור זה לזה בגיבוש ובליטוש התוצר הסופי, שיכול להיות עיון ביקורתי ביצירתם של יוצרת אחרת או של יוצר אחר, דיאלוג אינטלקטואלי פורה עם מאמר או שניים מהטקסטים שנקרא בקורס, התבוננות שיטתית במופע ספציפי של "ביקורת עבודות" וכיוצא בזה.