עושים צדק: אידיאולוגיה, שיח ושפה באמנות ובעיצוב

קוד
2700717
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 12:30 - 14:00

מטרת הקורס היא להעמיק את היכרותם של יוצרים ומעצבים עם מושגי יסוד בלימודי התרבות ולסייע בפיתוח כלים לחשיבה ביקורתית והומניסטית בעידן של כלכלה תאגידית וגלובליזציה מואצת. ההרצאות והדיונים בכיתה ייערכו על בסיס חומרי הקריאה, לצד בחינה של דוגמאות נבחרות משדה התרבות, האמנות התקשורת החזותית. השיעורים יתמקדו בפענוח נרטיבים אידיאולוגיים שונים שהתגבשו לאורך ההיסטוריה של הרעיונות. נכיר את נקודות המבט שעמדו במרכזן של תורות שונות בעידן המודרני ושאפו לסדר חברתי-כלכלי ופוליטי חדש, ונבחן את הערכים והתוצרים התרבותיים ששיקפו אותן. במסגרת זו נדון בייצוגים אמנותיים נבחרים החושפים מתחים אלה ומציעים אלטרנטיבות חדשות לשאלת הצדק בימינו. עבודת הסיום תתמקד בבחינה עיונית של תוצר משדה העיצוב/אמנות ע"פ הרעיונות האידיאולוגיים שנדונו בקורס.