רדיוס 100: מעצבים.ות, מחקר, קהילה

קוד
9306690
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 10:30 - 12:00

בשל תנאי החיים באילוצי הקורנה, מוקד העבודה בסמינר העוסק בשיטות עבודה משולבות כלים לפיתוח הצעות ותוצרים בעיצוב חברתי מקיים, (ראו נקודה שלישית (3) בתקציר הסמינר), יעבור לרדיוס 100 של המרחב האישי תוך שילוב עבודה צוותית וקבוצתית . דרכי ההוראה מרחוק ישלבו במידת האפשר הוראה היברידית. סמינר הפעולה רדיוס 100 מתבונן על המרחב השכונתי- מקומי* בגבולות של רדיוס של 100 מטר ומתנהל בשיתוף עם אמנים ואמניות מקבוצת ה"מפעל" ו"מוסללה" בירושלים . הסמינר מבקש לחבר בין תהליכי מחשבה ויצירתיות של מעצבים.ות לבין שיטות שונות של חקירה ופרקטיקה במטרה להציע מבטים, פתרונות ורעיונות חדשניים בתחום העיצוב החברתי המקיים. סביבת העבודה של הסמינר עוסקת בשרטוט קולאז' של הצעות להתערבות עיצוב מקיים, תוך שיתוף ידע עם פעילים חברתיים וקהלים רלוונטים, ובאמצעות שלושה מעגלי פעולה הנעים בין העשיה האישית, הצוותית והקבוצתית -כיתתית . על ידי שילוב בין הפעולה האישית, האינטואיטיבית והיצירתית, של הסטודנטים.יות לבין התהליך המחקרי נפתח מהלך של "חקירה פתוחה" כשיטת עבודה מרכזית בסמינר. שיטה זו מציעה כלים נוספים לארגז הכלים האישי וכן תומכת בהנעה ליצירתיות בטריטוריות רעיוניות חדשות. במסגרת הסמינר ילמדו הסטודנטים.יות לפתח ידע ותהליכי עבודה העוסקים ביחסי מעצבים.ות, קהילה ומקום הנשענים על: • תאוריה תומכת פרקטיקה ככלי יישומי. • חשיבה מסתעפת המנחה תהליכי מחקר ופיתוח רעיוני שאינם לינאריים. • שיטות עבודה משולבות העושות שימוש בתמהיל כלים לניסוח תרחישים ותוצרים בעיצוב חברתי מקיים.לדוגמה: שיטוט (Derive & Imageability) מאמרים, בלוגים, סרטוני רשת, צילומים, וידאו, מפות, מיפוי סוציולוגי-מרחבי, soundscape,visionscape .אילוסטרציות ושרטוטים אינטואיטיביים. • העבודה בסמינר תתבצע באמצעות דיאלוג בין העבודה האישית, הצוותית והכיתתית. • גיבוש הצעה עיצובית מקיימת תוך שיתוף ידע והתאמה לאפיון הצרכים החברתיים-מקומיים שעלו בתהליך המחקרי-עיצובי. • פיתוח פיצ'ינג של ההצעה אל מול בעלי.ות עניין מחוץ לאקדמיה. הפרויקט המסכם של סמינר הפעולה הינו פיתוח הצעה להתערבות מקומית ברדיוס 100 הכולל מסמך תיעודי העוקב אחרי שלבי העבודה השונים.