גוף בין מחלקתי

קוד
2700712
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר קיץ
יום
ראשון
בשעה 10:30 - 16:00

הרעיון המרכזי בקורס הוא לייצר דיון אינטרדיסציפלינרי בנושא גוף האדם תוך התבוננויות מזוויות שונות והכרות עם המושג פוליטיקה של גוף. הקורס מותח את הגבולות המקובלים , בין מעצב לגוף במעטפות שונות ולכן פונה לסטודנטים מכל המחלקות. לדוגמה: לסטודנט מתקשורת חזותית שידבר על "בגד" אינטראקטיבי וישתף פעולה עם סטודנט מ"עיצוב קרמי" שיחקור "בגד" בתבניות יציקה , ביחד עם סטודנט מ"עיצוב תעשייתי" שייצור קונסטרוקציות מעץ החוקרות את קונטור הגוף הנבחר. מגוון השילובים האפשרי בין הסטודנטים מהמחלקות השונות יוביל לעיצוב רדיקאלי וחוצה מחלקות ליצירה חדשה שמפקירה את הגוף מרשות ה"בגד" בתפיסתו הקלאסית. נתבונן במקרים "חריגים" של מעצבים פורצי דרך ונגלה מה היו אסטרטגיות העיצוב שהובילו אותם להיות "אוונגרדים" בקריאתם היום .נחקור את אותן אסטרטגיות ונקיש מהן עד לכדי פיתוח אישי של כל סטודנט במענה עכשווי משלו . הפיתוחים האישיים יובילו את הסטודנטים ליצירת סביבת "גוף" חדשה דרך עבודת צוות שערכה יחדש עיצובית וקונספטואלית במפגש המשלב גישות שונות לחומר וטכנולוגיה. שני המפגשים הראשונים של הקורס יתקיימו בתל אביב - האחרים בירושלים. תאריכי הקורס יפורסמו בהמשך