אוונגרד - בין ההסטורי לעתידני

קוד
9400259
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

הפרוסמנריון מתמקד בקריאה באוונגרדים הסטוריים ובהשפעתם על זרמים מאוחרים בזירת האמנות והתרבות בהמשך המאה ה-20 וראשית המאה ה-21. אנו ננסה להבין מה עמד ביסוד אותה תופעה רדיקלית בתחומי החברה והאמנויות שבראשה חילות חלוץ של אמנים מהפכנים אשר הפנו גב למסורות עבר והמציאו מסורת חדשה. הדילוג הבלתי אפשרי שקיימו בין עבר לעתיד, בין מסורת לאנטי מסורת, בין פרימיטיביזם לעתידנות ממקם את האוונגרד כאיכות ייחודית בתוך המודרני והפוסט-מודרני, ומעבר להם. בחינת מושג האוונגרד בפרספקטיבות הסטוריות פותחת צוהר אל הפילוסופיה והפרקטיקה של יצירה עכשווית. נחשף ונדון בפסיפס עשיר של מבעים מתחומי עיצוב, אמנות, אופנה, מוסיקה, ארכיטקטורה וקולנוע לאור זרמים אמנותיים כאקספרסיוניזם, קוביזם, פוטוריזם, קונסטרוקטיביזם, דאדאיזם וגילויים מגוונים של אוונגרד אמנותי ואינטלקטואלי. כיצד אלו ממשיכים ומשפיעים ומופיעים בוורסיות מעודכנות במבע יוצר עכשווי. הסטודנטים יבקשו להתמקד בגרעיני מחשבה תיאורטית-הסטורית ולקדם מהלך אוונגרדי עדכני בתחומי אמנותם